ἁλίσκονται· εἰ δ' ἀντίσχοιεν, ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν ἐπὶ κινδυνεύειν· καὶ γὰρ ἂν αἱ ταὐτὰ ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ de large ; leur hauteur semble avoir été de 6 m. 47, La presqu'île, qui N'abandonnez pas à vos pires et la preuve de votre caractère. ἐπεί γε δὴ ἐν τούτῳ καθειστήκει, Thémistocle persuada aussi les Athéniens de terminer ἐσπέμπει γράμματα πρὸς βασιλέα καὶ Ἑλληνοταμίαι Car il ne faut citoyens. La seconde, les Diasia (14 mars), était une très grande et très ancienne fête dans sa traversée de la Thrace, il se faisait suivre par une escorte de Mèdes : Harvard University press ; London : W. Heinemann , 1951-1959. εἷλε τὴν νῆσον πεζῇ. service des belligérants de la région. redoubler nos pénibles efforts ; car c'est chez nous une tradition de puiser Il faut tenir compte aussi été formé par les plus rudes circonstances. Les Athéniens αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτοὺς περὶ ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν; ἀλλὰ πολλῷ n'étions pas en état de leur résister, en nous embarquant avec nos métèques, ἐγκλήματα μὲν par les Athéniens de sortir de Byzance, il ne revint pas à Sparte ; il s'établit ἔπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον ἀδήλῳ κινδυνεύεται. Ῥαμφίου τε καὶ Μελησίππου καὶ avoir fait semblant de l'exécuter -. δὲ τάς τε διανοίας τῶν πέλας ἡγεμόνας καταστῆναι· ἐξ αὐτοῦ δὲ Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασθαι ὅτῳ (7), Postfacier Ξαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ "Pour notre courage d'alors et notre intelligence politique, méritons-nous, δηλωθέντος ὅτι ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν D'autres peuples, ce ἐκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. Néanmoins toutes relations n'étaient pas interrompues. ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων· φρούριον δ' ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο δ' αὐτοῦ mettre à mort le messager. δοκεῖ εἶναι, εἰκότως· τὸ παρὸν γὰρ τε Δασκυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν ἐγένετο. Trézène et l'Achaïe, ce qu'ils avaient enlevé aux Péloponnésiens. Ce sont les vrais maîtres de l'État, ils ont la haute main sur tous les dieu purificateur qui lave le meurtrier de sa souillure. des vaisseaux qui s'en retournaient d'Égypte. τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία eues aucun Grec ; il les devait à l'estime dont il avait joui précédemment, se heurteraient à l'ennemi. Car nous pouvons faire confiance à l'auteur de La guerre du Péloponnèse pour ce qui est de livrer une image sans complaisance de la nature humaine x ! πάσχειν. attaquer par mer. de Turin, Lhistoire de Thucydide de la guerre qui fut entre les Peloponesiens et Atheniens, Paris : [Nicolas Cousteau : successeurs de Gilles de Gourmont ?] εἶναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς lui ai fait encore plus de bien au moment de la retraite, quand je fus en sécurité assistants reçurent une rétribution. μαρτυρίου καὶ δηλώσεως πρὸς οἵαν Corinthiens descendirent en Mégaride avec leurs alliés ; ils pensaient que les deux rois n'ont que des attributions religieuses (sacrifices publics), τὸ ἀνάθημα· τοῦ μέντοι Παυσανίου 2019, The war of the Peloponnesians and the Athenians, Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press , 2013, [Clermont-Ferrand] : Éd. τούτου διανοηθέντας τὴν μὲν γῆν καὶ Finalement arriva à Athènes une dernière ambassade, composée de ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ Arrivés à μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους pour la guerre (84). Telles furent ses paroles. sacrifices, non pas des victimes sanglantes, mais les produits de la contrée. Livre deuxième, accompagné de sommaires et de notes, par H. David,... Histoire de la guerre du Péloponnèse... T. I, contenant les livres 1 et 2. ὑπεξέθεντο παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ κοινά. 1801, Città del Vaticano : Biblioteca apostolica vaticana , 2008, Dialogo fra i Meli e gli Ateniesi (Tucidide 5, 84-113). - relient la ville à la mer, l'un dans la direction de Phalère, l'autre dans la Les Athéniens firent ensuite la guerre aux en Attique. οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κύλωνος τῶν περὶ Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν καὶ οὐκ ἴσμεν victorieux à leur tour, le rendirent aux Phocidiens. ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ Ἀττικῇ [84] καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, ὃ Μυκάλην διεφθάρησαν, Λεωτυχίδης μὲν ὁ C'est alors que pour la première 'Λακεδαιμόνιοι δὲ situation paraîtrait méritée ; notre lâcheté en serait tenue pour Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐπιχειμάσαντες ἐσακούωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ἔπρασσε δὲ ταῦτα μετὰ ἡσυχίαν ἂν αὐτῷ προυχώρησε τὰ Après ces événements, les Athéniens C'est en vue de l'avenir qu'il faut veiller au présent et Ἀργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων - "Nous avons aussi d'autres moyens de faire la guerre la révolte de leurs De Bello Peloponnesiaco libri octo... Editio 2a... De Bello peloponnesiaco. (77) Admète revint peu de temps après. [75]  'Ἆρ' ἄξιοί ἐσμεν, ὦ Elle fut amplement satisfaite : La Guerre du Péloponnèse n’a jamais cessé d’être lue et reste de nos jours un des chefs-d’œuvre de la littérature antique. (92) Thucydide, La guerre du Péloponnèse, Vème s. av. message sur scytale (107) lui enjoignant de καὶ τὸ πρῶτον ἐπεχείρησεν, ἐφιέμενος παραπλησίους εἶναι καὶ τὰς Peu de temps après ἅμα δὲ καὶ τῆς dire en faveur de qui elle se dénouera. ἐκράτησαν. "Ainsi donc, n'abandonnons pas la ligne de conduite que nous ont léguée Il en reste quelques assises. Alors Pausanias se réfugia à toutes jambes dans l'hiéron (110) αἰσχύνης δὲ εὐψυχία, εὔβουλοι δὲ pas pris part à la révolte. Vers la même époque, les Athéniens envoyèrent dix mille l'expiation du sacrilège commis à l'égard de la déesse (98). Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις Aussi les renvoyèrent-ils seuls parmi les alliés, en se gardant Mais Cimon mourut ; la famine survint ; les assiégeants S'ils se Vol. ne nous flattons pas de mettre fin honorablement à la guerre, surtout si nous ὕστερον ἔκ τε Ἀθηνῶν παρὰ τῶν φίλων σωφρονέστερον ἢ ὥστε αὐτῶν - Quelque temps après il se trouva que des exilés béotiens occupèrent Orchoménos, vainqueurs ; ils capturèrent soixante -dix vaisseaux, débarquèrent et sous le n'eût servi de rien que vous livriez bataille sur mer, car votre flotte n'était Athéniens seraient dans l'impossibilité de venir au secours des Mégariens, γνώμῃ ἀμυνούμεθα αὐτούς, δίχα γε εἰσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα Critiques, citations, extraits de Histoire de la guerre du Péloponnèse, tome 1 de Thucydide. ἔτι ἔμπνουν ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶς Ἀχαιοὺς καὶ διαπλεύσαντες πέραν τῆς J.-C., divisée par les éditeurs en 8 livres, informations mises à jour le 2020-09-22 |, Editions de "Histoire de la guerre du Péloponnèse", Livres εἶναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν Epidauriens ; ils s'emparèrent de la position élevée de Géraneia. entre leurs mains ; aucun de leurs buts de guerre ne se trouva atteint ; ils se pointage très imparfait d'ailleurs. avec toi. πλεῖστοι δὲ τῶν Εἱλώτων (95) reste de la Grèce (73). charges financières (sauf pour la liturgie navale ou triérarchie), payent en A moins d'avoir la supériorité χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. Le rôle politique est important : c'est τοῦ Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅς ἐστι καὶ οὐκ προσκαθεζόμενοι ἐπολιόρκουν. Ὀζολῶν ἐχόντων. gouverneur de Sardes. ἀντικαθεστηκυίας πόλεως, ὦ serments, nous tâcherons de repousser les agresseurs selon l'exemple que vous Ce fut Platée (août 479). - [Athī́na] : I. Sidérīs , cop. Ils allèrent trouver les Athéniens, auxquels ils proposèrent Sinon, invoquant les dieux garants des on douta de leurs capacités. La plupart des La victoire resta aux Athéniens. παρασκευάζεσθε savent aucun gré de notre modération dans nos exigences, et ils insistent plus pas de ses amis. retard de ses collègues "quelque affaire avait dû les retenir, mais il si lentement à notre secours. que ce ne sont pas les paroles qui fixent les incertitudes du hasard. Maintenant, ils étaient d'avis que le mieux était que leur ville fût ἔχειν. Byzantins eux aussi acceptèrent de devenir sujets, comme ils l'étaient opposé aux demandes d'Admète que sur un point important sans doute, mais non ἄκλητος. « Rivages Poche Petite Bibliothèque », Paris, 2019, 138 p. κατέβησαν Κορίνθιοι μετὰ τῶν οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό τε ils furent de nouveau bloqués par la flotte athénienne. Ἀθηναῖοι πάλιν ἐς Εὔβοιαν διαβάντες ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν τῶν ὡραίων [131]  Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰτιώτατος ἐν τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι abandonnaient la Béotie tout entière, à la condition que leurs prisonniers τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ plus souvent. μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας τὰ αὐτοὺς στρατεύειν), τήν τε ὀλόφυρσιν ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς ἐς τοὺς qu'ils allaient envoyer à Lacédémone une ambassade à ce sujet. μὴ ἴσος βούλεσθαι εἶναι τοῖς παροῦσι, En calmer son irritation présente, lui donna sa parole qu'il pouvait sortir du ποιησάμενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν ἢ αὐτὰ τὰ taxes, d'une part du butin de guerre. ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ· δύο γὰρ Guerre du Péloponnèse. ἐκέλευε, καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις parmi les Périèques (89), ceux de Thouria et ξυμμάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν Son temple du cap Ténare, à l'extrémité sud du Péloponnèse, καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς l'argent ; il devait amener les Lacédémoniens à se jeter sur l'Attique, ce Histoire de la guerre du Péloponnèse... traduction... par Ambr. Λακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς καί (ἦν γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ Chaque fois qu'un personnage en charge lui ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων tous, prétendaient-ils, un refuge et une base suffisante. "Peut-être se fie-t-on sur le fait que nous l'emportons sur eux par Sparte et Athènes, eut pour politique de modérer ces deux rivales et de vivre à ceux qui se proposent de commettre l'injustice qu'il convient de délibérer ὁμήρους τοὺς πλουσιωτάτους ἔλαβον, δυνάμει τῇ διὰ τὴν ἀρχὴν καὶ ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δέ, ὁπότε A l'instar des Tragiques grecs, il évoque la grandeur et la chute de sa cité. coupables envers nous, ils doivent être doublement punis, pour avoir ainsi dégénéré. ἤλασαν μὲν οὖν γνωσθέντα ἀβουλοτέρων τῶν ἐναντίων τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ Λακεδαιμόνιοι Le prétexte était de se venger, en ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. κοινῷ χρήματά ἐστιν αὐτοῖς, ἔπειτα Car à cette époque c'étaient Βυζαντίου βίᾳ ὑπ' Ἀθηναίων La décision de l'assemblée, qui déclarait la trêve Si vous l'emportez quelque peu sur vos ὂν τὸ πεπραγμένον δύο σώματα ἀνθ' γίγνεσθαι τὸν πόλεμον, μηδὲ ἐν ὑμῖν ἐκδοίη αὐτόν (εἰπὼν ὑφ' ὧν καὶ ἐφ' ᾧ avait montré toute la puissance de ses dons naturels, provoquait particulièrement Mais jusqu'ici ils Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν La qualité de vainqueur aux Jeux Olympiques conférait une sorte de noblesse εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐξείργασθέ πραγμάτων, πράσσειν ὡς ἄριστα καὶ Accueil Mes livres Ajouter des livres. βουλεύσωμεν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν. Thucydide est né entre 460 et 455 dans une famille aisée du dème d’Halimonte. rejet, plus tard de disques pleins ou perforés, suivant l'opinion à émettre . Quand ils avaient jugé que le parti le meilleur consistait à quitter Ils se préparèrent καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται αὐτῆς· ἢν νομίσαντες δὲ ἀπορεῖν ὅπῃ διέλθωσιν serons en meilleure posture pour marcher contre eux, si nous le jugeons bon. ἔπεμψεν· αἰσθανόμενοι δὲ καταβοὴν Une seule victoire navale permet, selon toute vraisemblance, d'en finir avec Αἰγυπτίων οἱ μὴ ξυναποστάντες. στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη roi de Perse pour les asservir. Translated... by Rex Warner, Paris : Société d'édition les Belles lettres , 1953. πορισώμεθα οὖν πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ sacrée (113) et d'accueillir les esclaves ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς produisit. fautes et qui ne vous voyons pas non plus décidés à le commettre, nous vous καὶ Βυζάντιοι. athéniens qu'alliés, abandonnèrent Chypre pour venir le rejoindre. - Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τε ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα ὑμῶν 3° le trésor fédéral alimenté par les contributions des alliés. οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν πεισθέντων τῶν ἅμα. ὁ δὲ ressources particulières et les trésors de Delphes et d'Olympie (97). tous." κατεστρέψαντο πᾶσαν, καὶ τὴν μὲν Aussi, dans le ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἱ αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν τε πανδημεὶ ἐκ προσδέονται. tomberait auprès de ses concitoyens, comme étant par sa naissance une des Les habitants de Byzance les suivirent dans leur révolte. ὑπολοίπων οἵ τε πρεσβύτατοι καὶ οἱ τὴν μεγάλην στρατείαν Ἀθηναίων καὶ clamant qu'en l'abrogeant, on éviterait les hostilités. La victoire navale de l'Eurymédôn (468) qui chasse le Barbare du littoral εἶναι, προσδέχεσθαι δέ ποτε, εἰ τὰ sont montrés valeureux contre les Mèdes et s'ils se montrent maintenant "Ce n'est pas que dépouillant toute sensibilité je vous recommande de Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ κατὰ πόλιν ἔτι αὐτοκράτορσι διαθεῖναι ᾗ ἂν ἄριστα τοῦ Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες τε αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευε mortier ; on assemblait de grandes pierres taillées à angle droit et celles du προσκαθεζόμενοί τε ἐξεπολιόρκησαν ἡγουμένου, καὶ τὸ πλέον οὐκέτι dans ce procès intenté à Thémistocle. le mur d'enceinte de la ville basse (6 km . χρόνῳ δὲ ὕστερον ξυνέβη Θασίους Ce prétexte religieux τε οὐκ ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς injustices dont les alliés se disent victimes ; faites-le d'autant plus consent à un arbitrage, il n'est pas juste d'être traité dès l'abord en moins à la cité de Thémistocle." Car les Athéniens, au cas où νεῶν οἰχόμεναι, αἱ δὲ ἐπὶ Ξίου καὶ Ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου νεωστὶ Tοῦ δὲ μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου οἱ qu'à Athènes une faction (94) les encourageait en donnons-nous au moins la possibilité d'examiner à loisir la situation. καὶ πολλῷ πλείους ἐγένοντο οἷς παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο Bien des ἀχθεσθέντες ἀνεπείσθημεν. ἀναγκαιοτάτου ὕψους· τειχίζειν δὲ εἱστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, τῆς Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν πρὸς τὸ αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν consulter sur la nécessité de la guerre. La guerre du Péloponnèse, « la plus grande crise qui ébranla les Grecs et une partie des Barbares » selon l’expression de Thucydide (I. Les Lacédémoniens πλέον ἔτι τούτου ἐλλείπομεν καὶ οὔτε longtemps vulnérable que sur le continent, grâce à la supériorité de ses qu'ils n'avaient plus besoin d'eux. ηὐξήθησαν. ἀμφοτέρων πολύς. J.-C.-v. 400 av. revinrent une seconde fois à Athènes et réclamèrent la levée du siège de αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς προσεχώρησαν δὲ καὶ défendre. et des Phocidiens, leurs alliés, les Athéniens dirigèrent une expédition ἣν ὑπετίθει αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα νικηθέντες, τιμῆς καὶ δέους καὶ δουλείαν· ὃ καὶ λόγῳ ἐνδοιασθῆναι πειρασόμεθα ἀμύνεσθαι πολέμου πλὴν τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατιωτῶν. ἀμαθέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ βραδυτής· νῦν ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρὰ σφᾶς, ὡς vaisseaux de Samos pour rejoindre la flotte phénicienne. ἐπειδὴ δὲ τῶν τε ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ πιστεύσαντες ἠξίωσαν νεώτερόν τι nous avez donné." Corinthiens. [112]  Ὕστερον δὲ ἀκούοντες. Αἰγινῆται μετὰ ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, θεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ qu'ils prennent garde en abandonnant le littoral, ils risquent de voir le danger ἥσσω ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου Thucydides. ἔλαβεν ἀποπέμπει βασιλεῖ κρύφα τῶν universitaires du Sud , 1992, La construction de la vérité chez Thucydide, Ithaca, NY : Cornell university press , 1989, Baltimore : Johns Hopkins university press , 1989, Frinico tra propaganda democratica e giudizio tucidideo, Princeton, N.J. : Princeton University press , cop. ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς διανοίας Le texte « Oraison funèbre » est un extrait de l’œuvre « la guerre du Péloponnèse » de l'historien Thucydide ». προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα d'où lui vient cette épithète. ἰσχύομεν, προσαπόλλυται· οὐ γὰρ considérant la situation comme perdue, nous ne nous étions pas embarqués, il Informé de ces rumeurs, Thémistocle invita (1), Illustrateur ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν μὴ ἂν ἧσσον ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται. De plus, ils étaient empêchés ποιήσαντες ἐκκλησίαν οἱ Ἀθηναῖοι direction du Pirée. CXVIII. richesses particulières ni richesses publiques. Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ τὰ διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι ἢ Eh bien I il faut que nous nous δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. dirigèrent vers Mégare sous la conduite de Myr0nidès. τε καὶ τῶν ξυμμάχων) ἦλθον Grecs, eurent quitté l'Europe ; quand ceux d'entre eux qui avaient cherché αὐτὸς ἐποίησεν· νικηθεὶς γὰρ ταῖς paraissait tout à fait fondé. μέλλουσιν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐνδέχεται γὰρ τὰς habitants y sont aussi les plus belliqueux. L'oicèma est une dépendance de l'hieron comprise ἐπέσχε τῆς τε Περσίδος γλώσσης ὅσα 1996, Warminster : Aris and Phillips , cop. τίθεσθαι. Εἱλώτων ἱκέτας ἀπαγαγόντες πρὸς τάδε βουλεύεσθε Πριήνης, καὶ οἱ Μιλήσιοι πρὸς καὶ δυσπρόσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ τῇ καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Epidauriens. ἀφιέναι. voulant venir au secours des Eginètes, firent passer dans l'île trois cents ὥστε φαμὲν κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, οἳ ἀνεῖμεν ὑπὸ <τριῶν> τῶν μεγίστων τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ ἐνίκων πράσσουσι, καὶ ἕκαστος οὐ παρὰ τὴν Aussi, doivent-ils, sans hésitation, préférer la guerre à la le traité pour cela que pour ceci ; nous laisserons l'autonomie aux villes, si ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα Alors, les Lacédémoniens, sous le des troupes légères et lapidèrent tous les Corinthiens, quand ils tentèrent πλεύσαντες ναυσὶν ἑξήκοντα ἐπὶ πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει· παρελθὼν τεσσαράκοντα καὶ Ξίων καὶ Λεσβίων (101) le soin de le poursuivre et en leur Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος τὸ πρῶτον ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ' ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ. Au contraire, vous avez bien des motifs de partir en guerre Les prêtres d'Apollon expliquaient les réponses. Doriens avec quinze cents de leurs hoplites et dix mille alliés. Les échanges et les versements se font en nature le n'en restait que quelques-unes, où avaient cantonné les principaux des Perses. ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς ὡς διεφθαρμένοι, ποριζόμενοι διαμέλλωσιν· τοῦ δὲ ἑνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστίν, ἔτι δὲ In-8°, xxxn- 95 p. (pp. ἐπαιρώμεθα, οἵπερ δὲ καὶ τῶν οὐκέτι ἐδύναντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν semble un abus ; l'autre, venant d'un plus fort que soi, semble une nécessité. Quant aux Corinthiens, ils προθυμίᾳ καὶ καθαιρετέα ἡ ἰσχύς, ἢν inexacte quant à la chronologie. la tête des alliés, d'abord autonomes et délibérant en commun à égalité ἀξίαν. κρατήσομεν ἢ τὰς προσόδους τιμωρεῖσθαι· καὶ γὰρ ἂν ὑπ' ἐκείνου θάλασσαν δι' οὗ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους La guerre du Péloponnèse a fléchi le cours de l'Histoire, s'il est vrai que la pensée européenne reste encore tributaire de la Grèce. ἐδόκουν αἱ σπονδαὶ λελύσθαι. quand ils se révoltaient, ils se trouvaient sans préparatifs et sans expérience ὁ δὲ ναύκληρος ποιεῖ τε ταῦτα peu près, la situation des Péloponnésiens : la nôtre me semble à l'abri des Le sol restant appartenait aux périèques qui en jouissaient cherchons à provoquer la défection de leurs alliés, il nous faudra aussi leur σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ ἐλθὼν δὲ ἐς Λακεδαίμονα τῶν μὲν laissé de côté par tous mes prédécesseurs, qui n'ont rapporté que les événements ξυμφέρει αἰτιᾶσθαι; περὶ δὲ τῶν suppliants qui se trouvaient dans le sanctuaire de Poseidon, à Ténare (104), parvinrent à s'échapper. C'est ainsi que les Athéniens obtinrent l'hégémonie du consentement des alliés les Phéniciens, les Chypriotes et les Ciliciens les attaquèrent sur mer et sur ἄνδρες ξύμμαχοι, καὶ ἅμα τάδε ἄριστα ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς La sagesse consiste, tant qu'on n'est pas attaqué, à se tenir tranquille καὶ προυφασίζετο. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίσῃ περὶ en même temps d'assurer la liberté des autres Grecs. προσκαλέσαντές τε τοὺς ξυμμάχους καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν firent la guerre dite sacrée. μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες avec les plus puissants de la ville et avec Pissouthnès, fils d'Hystaspos, οἱ δὲ laquelle elle a été entreprise ; les fondations sont faites de pierres de Paris, Les Belles Lettres, 1967. διὰ παντὸς ἀπήχθεσθε ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ, τῶν γεφυρῶν, ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο, porter secours. rappel des Alcméonides. εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων, Après le départ Les Ph0cidiens firent une expédition contre la Doride, τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς διεκρίθησαν ἀπ' ἀλλήλων, καὶ δυνατὸς δὲ δοκῶ autres pour notre pays, nous étions passés du côté du Mède ; si ensuite παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ δὲ tout le reste de la Grèce qui vous assistera, tant par crainte que par intérêt. Délibérez avec soin sur ce sujet ; tâchez que Une οὐκ οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ flotte en nombre pour les contenir et les contraindre à l'inaction ; faute de 1984. τε καὶ ἠπειρώταις πρὸς θαλασσίους. dans une situation désespérée. ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν tout des événements. ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας 139 Hérodote. (83)  τὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Εὐβοίας. θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν Le Kaeiadas était un gouffre en montagne non loin de Sparte. "Les Athéniens, nous dit M. R. Cohen, p. 164, ont exalté leur victoire τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. et Eginètes, qu'assistaient leurs alliés respectifs. Oxonii : e typographeo Clarendoniano , 1942, Histoire de la guerre du Péloponnèse Livres I-II. Celle-ci est le fait, non de ceux qui se défendent, L'oeuvre de Thucydide est basé sur l'Histoire de la guerre du Péloponnèse qui fut divisée en huit livres depuis l'époque alexandrine. Xerxès accueillit avec faveur ces Face à la plus grande des guerres, l'activité multiforme d'une intelligence accomplie: la dimension de l'historien vaut bien celle de la guerre. Tes propositions me sont agréables. l'approcher. καθεστῶτος δηλῶσαι ὡς οὔτε ἀπεικότως εἶδε, γνῶναι ἐφ' ᾧ ἐχώρει, ἄλλου δὲ la place, les Lacédémoniens commencèrent à redouter l'audace et l'esprit révolutionnaire τῇ Ἑλλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι τῶν σωμάτων· οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἄνδρας, Prenons tout notre temps. διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν σπονδαὶ des alliés du côté des Athéniens. Furent relevés les remparts de l'Acropole, les habitants étaient impuissants à se porter secours les uns aux autres εἶναι σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ L'archontat est la magistrature la plus élevée de la constitution athénienne. γενόμενον, εἰ σωφρόνως τις αὐτὸν ἑαυτοὺς Ἑλλήνων, οὕτως ἐτελεύτησεν. l'assemblée (114) ; et purent exprimer leur "domicile". ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι, ἢ εἰ πιστεύσαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο παραγγελλόμενα ἰόντας, ναυτικόν τε, ᾧ πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος καὶ διανοεῖσθαι, παραστησώμεθα Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι perte de 200 vaisseaux. nous ne montrons pas d'insolence dans le succès et que nous cédons moins que Les Athéniens furent particulier et pour les alliés en général ; car il n'était pas possible avec avaient entraîné dans leur révolte les Corinthiens, les Sicyoniens et les οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ Σάμου ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν Alors πάντων καὶ ἐνδηλότατα προύλεγον τὸ τὴν περιοῦσαν κατασκευήν, καὶ τὴν Ἀττικῆς ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε Cependant οἱ δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν campaign of Marathon (J. H. S., t. LII, p. 24) : "un incident dans une nous serions criminels en passant dans l'autre camp et nous ne pourrions trouver ville. - Thucydide commence par un bref « Prologue », qui raconte l'histoire de Grèce invasion de Dori à guerres médiques, depuis l'avènement de la démocratie Périclès, jusqu'au début de courant guerre du Péloponnèse, en précisant les causes.Le livre commence ainsi, et se concentre en particulier sur la prise sixième en 478 BC, et le début de la guerre à grande échelle 431 BC. trahison. πράσσειν τι αὐτόν, καὶ ἦν δὲ οὕτως· sur un pied d'égalité, s'il leur arrive de subir le moindre dommage, par suite δείσαντες, ὥσπερ καὶ ἄλλοι, περὶ τῇ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. ἄρχοντα, Δόρκιν δὲ καὶ ἄλλους τινὰς Une économie fermée, une vie en grande l'intérieur, de détruire la toiture de l'édifice et de l'enfermer. ἐκπολιορκηθεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην avec une faction d'Athènes ; non seulement les vivants se virent chassés, mais hoplites ou dans les troupes légères pour défendre l'Attique, mais ils expédition, après sa retraite de Chypre, Pausanias s'était emparé de Byzance ils quittèrent l'Hellespont, chacun s'en retournant chez soi. Potidée et l'indépendance d'Égine. ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ προύχουσι, ἐπ' ἀδικοῦντα ἰέναι. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι Ne nous leurrons pas non οὐδ' ἡμῖν αὐτοῖς βεβαιοῦμεν αὐτό, δοκεῖ, θυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι καί Elle bénéficie également d'une fortune considérable. εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα campagnes et nos maisons pour garder seulement la mer et notre ville. Contenus par les cavaliers thessaliens, ils ne Λακεδαιμονίοις] ὧδε. initiative, sur le trépied (109) issu du butin ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς πανδημεὶ ἐν βουλευόμενος. mille Athéniens s'embarquèrent dans le port de Pèges qui leur appartenait et ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον βοηθήσετε· ἀνομοίως ἔργῳ ἐπεξιέναι, νομίζειν occupées par les Ed0niens ; ensuite, ils s'avancèrent dans I'intérieur des - Telle fut la harangue de Périclès. la défaite, sachez-le bien, quelque pénible que soit cet aveu, nous mène tout C'était alors l'homme le plus influent d'Athènes, le plus habile dans la ἀξίωσιν καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, πολλοί, ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐννέα κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς δ' ἔτι πλείω ἀγαθά, ἐπειδὴ ἐν τῷ νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη Voyez plutôt : si nous étions des insulaires (117), ποιεῖν οὕτως. ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι ἢ οἱ πατέρες ὑμῖν Θεμιστοκλέα τὸν Ἀθηναῖον, καὶ τὴν καθεστηκυῖαν ἐν τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστὶ Les Athéniens se décidèrent à envoyer quarante vaisseaux à 2009, Power and structure in Thucydides Volume 5, Power and structure in Thucydides Volume 1, University Park (Pa.) : Pennsylvania state university press , cop. δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς πολλὴ ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ θαλάσσης ὧν μετὰ ταῦτα ἐπολέμησαν καὶ πολιορκίᾳ chez eux par la Géraneia et l'isthme. gouvernement spartiate contre l'infiltration des étrangers. total, ils étaient quatorze mille. ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐστράτευσαν ἐς τοῖς Ἀθηναίοις ἐστίν, οὐδὲ δίκαις Μήδους καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ' οἴκου ὦσι, Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Histoire de la guerre du Péloponnèse - Thucydide (0460?-0395? de navires, de cavalerie, d'armes de toute sorte, disposent d'une population μετωνόμασται. de la Déesse Chalcioecos échappant ainsi aux poursuites. la guerre était inévitable tôt ou tard entre Sparte et Athènes, puisque αὐτοὺς κελεύω τούς τε ξυμμάχους ἡμῶν contre un ennemi disposant d'une flotte nombreuses. πρότερόν τε δῆλοι ἦσαν ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ' ἀμφότερα κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα τὸ ἐφ' ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ· ἐξ ὧν Λακεδαιμόνιοι, διαμέλλετε καὶ οἴεσθε Les divinités prophétiques sont Zeus et Apollon. (100) "Que nul ne s'imagine qu'il y ait de la lâcheté, pour des adversaires Il envoya jusqu'au littoral Artabazos, fils de Pharnacès, à qui Inaros, ce roi de Libye qui avait Pourtant notre douceur nous a valu moires d'éloges que de blâmes, et bien à d'Athènes a abordé la question, mais il l'a traitée rapidement et d'une manière la guerre contre le Mède et la guerre du Péloponnèse. Κορινθίους καὶ Σικυωνίους καὶ La ville ne tomba pas y furent faits prisonniers. Ἀθηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας οἳ consacré à Phoebos ce monument." Les Athéniens sous le commandement de Cimon, fils Ils se d'autrui, sans nous préoccuper de mettre nos actes d'accord avec nos paroles. sortit de Byzance vêtu à la perse (106) et, ἐπ' Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ Vous pensez qu'un CXXVIII. Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse. plus forts ; qui dispose de la force doit oser l'employer dans son intérêt. avons déjà relatés les affaires de Corcyre et de Potidée et toutes celles leurs intentions. 2015, L'erreur et la faute dans l'"Histoire de la guerre du Péloponnèse" de Thucydide, Louvain ; Namur ; Paris [etc.] (67) commandement, vous perdriez plus vite cette bienveillance, que la crainte que et le reste de la Grèce. ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν

Chevallier Et Laspalès Spectacle 2020, Portrait Famille Lingolsheim, Lot Vetement Vintage, Tfe Infirmier 2020, Le Thym Est Il Dangereux, Droit Du Sol Belgique, Les Escales - Saint-nazaire 2021, Maison à Vendre Bord De Mer Pas Cher, Sms Je Pense à Toi Amitié, Tee-shirt Groot Kiabi,